Klub českých turistů – KČT

Klub českých turistů sdružuje zájemce o turistiku a pobyt v přírodě, pořádá turistické akce pro členy i veřejnost, značíme turistické trasy všech typů, vydáváme mapy a časopis Turista, provozuj síť turistických chat a chrání přírodu. Registruje přes 33 tisíc členů, kterým poskytuje zajímavé členské výhody a slevy.

Klub českých turistů byl založen v roce 1888 skupinou vlastenců kolem Vojty Náprstka. Od počátku byl Klub velice aktivní – velice rychle vyrostla síť turistických ubytoven, vznikla hustá síť značených cest a řada předních osobností země si považovala za čest, že mohla být jeho členy.

Klub českých turistů byl založen 11. června 1888 z iniciativy nadšenců v čele s Vilémem Kurzem st. (předseda Národní jednoty Pošumavské), Františkem Čížkem (předseda Národní jednoty Severočeské) a architektem Vratislavem Pasovským. Za předsedu si ustavující sjezd nové turistické organizace sice zvolil známého cestovatele a veřejného činitele Vojtěcha Náprstka, ten plnil svoji úlohu známé osobnosti v čele klubu, ale práci v klubu se mnoho nevěnoval a předsednické místo již po půl roce opustil na první valné hromadě KČT v lednu 1889.

Podrobnosti z historie Klubu českých turistů se dočtete na klubových stránkách www.kct.cz/historie.

Činnost turistů v KČT se organizuje především v základních složkách Klubu, v tzv. odborech. Náš odbor Mapa Brno je jedním z nich.

KČT, odbor MAPA Brno

Odbor MAPA Brno vznikl z několika důvodů:

  • Sdružuje zájemce o členství v Klubu českých turistů, kteří nechtějí být členy žádného jiného odboru, jde jim především o členství a případně o další výhody z něj plynoucí. Je to tzv. internetový odbor
  • Organizuje a pořádádá letitý tradiční brněnský pochod Jede Kudrna okolo Brna, který se v roce 2019 koná již po padesáté. Tento pochod vymyslel a dlouhá léta organizovala parta turistů kolem doyena brněnské turistiky Vildy Dvořáka. Po pádu komunistického režimu a obnovení činnosti KČT byl založen první porevoluční organizátor tohoto pochodu, brněnský odbor KČT Kudrna, vedle něhož vznikla i cestovní kancelář Kudrna s milým podtextem – Klub cestovatelů a romantiků Kudrna. Pochod je zařazen i do mezinárodních seriálů pochodů IML a IVV a pod hlavičkou odboru MAPA Brno je od roku 2006.
  • Již několik let pořádá turistické autobusové zájezdy především do Rakouska. Tyto zájezdy jsou určeny pouze členům KČT, ale z kteréhokoliv odboru.