Členství v Klubu českých turistů

Členem klubu českých turistů se může stát kdokoliv, členství není omezeno státní příslušností nebo trvalým bydlištěm.

Chcete-li se účastnit aktivně turistiky v nějaké partě lidí, vyberte si na stránce https://www.kct.cz/oblasti-a-odbory oblast a v ní odbor, ve kterém budete členem.
Nechcete-li se aktivně účastnit klubové činnosti, jsou tu k dispozici tzv. "internetové odbory", náš odbor Mapa Brno je jedním z nich.

Do našeho odboru se můžete přihlásit několika způsoby:

Podrobnosti , podmínky a výhody jsou na stránkách KČT https://www.kct.cz/clenstvi, resp. na starém webu KČT na adrese https://staryweb.kct.cz/prihlaska

Výhody – stručně

  • Každý člen KČT se stává účastníkem slevového systému EUROBEDS (památky, chaty v ČR, na SLovensku, Rakousku a v Německu a řada dalších slev) a SPHERE CARD.
  • Každý člen má nárok na slevu u Českých drah (sleva 100 až 300 Kč na IN-kartu, podrobnosti v pokladnách ČD) a slevu na kilometrickou banku (našim členům proplácí oblastní sekretaiát Jihomoravské oblasti, kctjmo@seznam.cz
  • Každý člen má možnost nákupu levnějších map z edice KČT.
  • Každý člen KČT je pojištěn při akcích pořádaných odbory KČT.
  • Řada akcí pořádaných Klubem je pro členy se slevou, některé akce mohou výhradně jen pro členy.