Členství v Klubu českých turistů

Členem klubu českých turistů se může stát kdokoliv, členství není omezeno státní příslušností nebo trvalým bydlištěm.

Chcete-li se účastnit aktivně turistiky v nějaké partě lidí, vyberte si na stránce https://www.kct.cz/oblasti-a-odbory oblast a v ní odbor, ve kterém budete členem.
Nechcete-li se aktivně účastnit klubové činnosti, jsou tu k dispozici tzv. „internetové odbory“, náš odbor Mapa Brno je jedním z nich.

Do našeho odboru se můžete přihlásit několika způsoby:

 • Klasickou papírovou přihláškou
 • e-mailem na adresu cabalka@kct.cz,
 • zajímavou možnost skýtá společné členství v KČT a rakouském Alpenvereinu se slevou, online přihlášku naleznete na stránkách https://www.alpenverein.cz/prihlaska. Přihlásíte-li se tímto způsobem, stanete se automaticky členem odboru „KČT - Český odbor Slovinského planinského družstva 2017“. Abyste byli registrováni v našem odboru, je třeba o tom informovat co nejdříve Alperverein.cz.

Výhody – stručně

Podrobnosti, podmínky a výhody jsou na stránkách KČT https://www.kct.cz/clenstvi.

  • Každý člen KČT se stává účastníkem slevového systému EUROBEDS (památky, chaty v ČR, na Slovensku, Rakousku a v Německu a řada dalších slev) a SPHERE CARD.
  • Každý člen má nárok na slevu u Českých drah (sleva 100 až 300 Kč na IN-kartu, podrobnosti v pokladnách ČD) a slevu na kilometrickou banku (našim členům proplácí oblastní sekretariát Jihomoravské oblasti, kctjmo@seznam.cz
  • Každý člen má možnost nákupu levnějších map z edice KČT.
  • Každý člen KČT je pojištěn při akcích pořádaných odbory KČT.
  • Řada akcí pořádaných Klubem je pro členy se slevou, některé akce mohou výhradně jen pro členy.